Recht voor hulpverleners.nl

Hulpverleners doen in toenemende mate een beroep op de bijstand van een advocaat als zij zelf hulp nodig hebben. Dat kan zijn als slachtoffer van geweld, maar ook als zij geweld hebben toegepast en zelf onderwerp zijn van een onderzoek naar een strafbaar, een verkeersongeval, een klacht of als getuige in een strafzaak.

Ongevallen met voorrangsvoertuigen

Het werk van hulpverleners is intensief en complex. Er gaat veel goed, maar zo nu en dan gaan er ook dingen mis. Dat is onvermijdelijk. Verkeersongevallen met voorrangsvoertuigen zijn daar een voorbeeld van. Elk jaar vallen er helaas gewonden door ongelukken met hulpverleningsvoertuigen. In sommige gevallen worden de bestuurders van politie- brandweer - ambulances strafrechtelijk vervolgd. De bijstand van een advocaat is dan noodzakelijk. Lees meer.

VIK - of Rijksrechecheonderzoek

Dat is ook het geval als de klacht of verdenking wordt onderzocht door een Bureau Interne Onderzoeken (BIO) of de Rijksrecherche, zoals bijvoorbeeld bij ernstige verkeersongevallen of incidenten waarbij gebruik is gemaakt van een (vuur-)wapen. Lees meer

Klachten tegen hulpverleners

Klagen is aan de orde van de dag. Wie zich onheus bejegend voelt, vindt tegenwoordig snel zijn weg naar de mogelijkheid een klacht in te dienen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een klacht bij het medisch tucthtcollege, de korpspleiding of bij een klachtencommissie van bijvoorbeeld de politie. Soms zijn de klachten zodanig ernstig dat de bijstand van een advocaat onontbeerlijk is.  Lees meer

Geweld tegen hulpverleners

Geweld tegen hulpverleners is helaas bijna dagelijks nieuws. Hulpverleners die het slachtoffer zijn van geweld kunnen eventuele schade, verhalen op de daders. Wij helpen hulpverleners als zij als getuige worden opgeroepen of als zij bijvoorbeeld een slachtofferverklaring willen opstellen enof voordragen in een strafzaak. Lees meer

Dag en nacht bereikbaar

Dag en nacht bijstand Juridische bijstand verlenen aan hulpverleners is werk voor specialisten. mr. Ronald Kool is een ervaren advocaat die regelmatig optreedt voor hulpverleners in de hiervoor genoemde gevallen. Ook staat hij bestuurders bij van diverse voorrangsvoertuigen van politie, brandweer en ambulances. Als het echt nodig is zelfs dag en nacht. Acute bijstand nodig: bel 072 7600128 en buiten kantoortijden 0610855222 (mr. Kool). Pagina contact