Hulpverlenen aan hulpverleners, dat doen wij.

Hulpverleners in de knel hebben recht op deskundige juridische bijstand.

De Alkmaarse advocaat mr. Ronald Kool heeft jarenlange ervaring in het strafrecht. Hij staat bestuurders van hulpverleningsvoertuigen bij, maar ook politiemensen die  betrokken zijn geraakt bij een geweldsincident. Al tijdens de allereerste verhoren, die vaak kort na het ongeval of incident plaatshebben, kan door hem bijstand worden verleend. Dat kan tijdens kantooruren, maar als het moet ook 's-avonds laat of 's-morgens vroeg.

Uiteraard begeleiden wij de betrokkene tijdens het onderzoek en eventueel ook gedurende het verdere strafproces. Wij staan de betrokken hulpverlener bij ter zitting van de Kanton- of Politierechter of in Hoger beroep. Samen met de betrokken hulpverlener wordt een plan van aanpak gemaakt en wordt de strategie bepaald.
Er wordt zo nodig overleg gevoerd met andere deelnemers en betrokkenen bij de procedure, zoals bijvoorbeeld de werkgever of (het parket van) de Officier van Justitie. Wij hebben contact met technische deskundigen op het gebied van verkeersongevallen die ons zonodig kunnen adviseren.

Procedures waarin er sprake is van een ongeval met ernstige afloop, kunnen vaak lang duren. Het is niet ongebruikelijk dat er een jaar verstrijkt voordat er een definitieve beslissing is genomen over de afloop van de zaak. Ondanks de knagende onzekerheid waarin bestuurders van voorrangsvoertuigen of hulpverleningsvoertuigen verkeren, moeten zij doorgaans gewoon hun werk blijven doen. In het blad van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord geeft advocaat Ronald Kool uitleg over de procedure en vertelt hij wat er volgens hem zou moeten veranderen. Lees hier het interview met Ronald Kool.

Hulp nodig? bel 072 7600128 of buiten kantoortijden: 0610855222