De hulpverlener in de problemen

Als een hulpverleners na een ongeval of een geweldsincident zelf in het beklaagdenbankje terecht komt, voelt dat helemaal niet goed. Misschien nog erger is het als de hulpverlener slachtoffer is geworden van geweld. Goede rechtshulp door ervaren advocaten is dan noodzakelijk.

Verkeersongeval of geweldsincident
Als er sprake is van een ernstige afloop van een verkeersongeval of in het geval er aan de bestuurder van het voorangs- of hulpverleningsvoertuig een verwijt wordt gemaakt, kan besloten worden tot een opsoringsonderzoek. De hulpverlener wordt dan als verdachte aangemerkt en komt in het beklaagdenbankje terecht. Dat kan ook als er sprake is van de toepassing van geweld, zoals bij het gebruik van het dienstwapen. Een buitengewoon vervelende situatie, temeer omdat hulpverleners juist altijd "aan de andere kant staan" en de rol van verdachte hen heel slecht past. Dat is in het bijzonder zo bij politiemensen. Een begrijpelijke reactie.

Onderzoek door het BIO of de Rijksrecherche
Wordt er tot een strafrechterlijk onderzoek besloten dan wordt dat uitgevoerd door (een ander korps van) de Politie, Rijksrecherche of een Bureau Interne Onderzoeken (BIO). Zij verrichten een opsporingsonderzoek naar het incident waar de  hulpverlener bij betrokken was. Daarna neemt de Offcier van Justitie een beslissing of er in het betreffende geval zal worden overgegaan tot strafvervolging of dat de zaak op een andere manier wordt afgedaan.

Afdoening door het Openbaar Minsterie of de Rechter
De zaak kan, als het om lichtere feiten gaat, worden geseponeerd, beboet of worden afgedaan op een OM-zitting waarbij aan de verdachte een strafbeschikking (meestal een geldboete) wordt uitgevaardigd. In het uiterste geval zal de zaak worden voorgelegd aan de rechter. Gaat het om een ongeluk waarbij er sprake is van betrekkelijk licht letsel, dan oordeelt de Kanton- of Politierechter. Als er sprake is van zwaar lichamelijk letsel of van een ongeluk met dodelijke afloop, dan wordt de zaak aan de meervoudige kamer van de Rechtbank voorgelegd. Zowel tijdens het opsporingsonderzoek als gedurende de vervolging en ter zitting van de strafrechter verlenen wij juridische bijstand aan de bestuurder van het hulpverleningsvoertuig.

Zelf indienen van schadeclaims
Geweld tegen hulpverleners is helaas aan de orde van de dag. Onze advocaten helpen bij het opstellen van een schadeclaim en staan de hulpverlener bij als de zaak tegen de verdachte(n) wordt behandeld. Ook kan een civile claim tegen de daders worden gestart als de schadeclaim niet (eenvoudig) op een strafzitting kan worden behandeld.  

Bel: 072 7600128 of neem contact op met het mobiele nummer op de pagina contact.