Voor alle hulpverleners.

Bestuurders van allerlei soorten hulpverlenings- en voorrangsvoertuigen kunnen op onze juridische expertise een beroep doen. Maar ook hulpverleners die na een geweldsincident of om een andere reden onderwerp zijn van een intern- of strafrechtelijk onderzoek, bijvoorbeeld door de Rijksrecherche, kunnen op onze bijstand rekenen.

Alle hulpverleners die betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval, te maken hebben gekregen met geweld of geweld hebben toegepast, kunnen een beroep op ons doen. Daarbij kan gedacht worden aan bestuurders van politie- en brandweerauto's en ambulances. Maar ook bestuurders van andere hulpverleningsvoertuigen, zoals bijvoorbeeld van reddingsbrigades, het Rode Kruis, de Koninklijke Marechaussee of huisartsenposten kunnen een beroep doen op onze expertise. Politiemensen die betrokken zijn bij een geweldsincident, waartegen geklaagd is of die om wat voor reden ook onderwerp van een onderzoek of de Rijksrecherche, kunnen uiteraard een beroep op onze bijstand doen. 

Het kantoor is gevestigd in Alkmaar maar wij werken in een groot deel van Nederland. Wanneer u advies of bijstand nodig heeft, bel dan met 072 7600128 of met het mobiele telefoonnummers op de pagina contact om te overleggen of wij u in uw werkgebied kunnen helpen.